Välkommen till Bollnäs Västra
Viltvårdsområde

Hartak

_______________________________

En klassisk viltvårdsåtgärd är att bygga hartak, som skydd för predation för främst harungar.

En klassisk viltvårdsåtgärd är att bygga hartak, som skydd för predation för främst harungar.

Ett enkelt sätt att bygga hartak är att utnyttja lastpallar, och spika igen dem så att de bildar ett tak som harungar kan krypa in under.

Ett enkelt sätt att bygga hartak är att utnyttja lastpallar, och spika igen dem så att de bildar ett tak som harungar kan krypa in under.

Takhöjden bör vara c:a 1 dm, och hartaket placeras på torr mark där hararna gärna uppehåller sig, exempelvis i brynzoner.

Takhöjden bör vara ca: 1 dm, och hartaket placeras på torr mark där hararna gärna uppehåller sig, exempelvis i brynzoner.Daniel Byqvist visar var harungarna hittar in.

Daniel Byqvist visar här var harungarna hittar in.