Välkommen till Bollnäs Västra
Viltvårdsområde

Småvilt

_______________________________

 


Foto: Per-Erik Strid

Björnjakten

 

 

Dagkort finns att lösa via Swish och av Bo Mattsson.

Max fem stycken dagkort /årskort och år, samt max två jaktgäster /tillfälle.

Dagkort för småvilt kostar 100 kr/st

Dagkort för kråk-/måsfågel, obegränsat antal tillfällen kostar 20 kr/st

 

Vid samjakt på rovdjur mellan viltvårdsområden skall varje område utse ansvarig jaktledare.
Bollnäs Västra VVO:s ordförande skall meddelas när jakt sker.
Dagkort till angränsande lag betalas av Bollnäs Västra VVO till ett pris av 1 kr/st