Välkommen till Bollnäs Västra
Viltvårdsområde

De Nordiska Jägarreglerna

_______________________________

 1. Var aktsam om viltet och naturen.
 2. Fäll inte mer än vad viltstammarna tål.
 3. Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.
 4. Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet.
 5. Gör din del av viltvårdsarbetet.
 6. Var noga med säkerheten under jakten.
 7. Förbättra och upprätthåll dina kunskaper och färdigheter om vilt och jakt.
 8. Visa hänsyn till markägare och allmänhet.
 9. Var en god jaktkamrat och skapa ett gott förhållande till jaktgrannar.
 10. Arbeta för att öka allmänhetens förståelse för viltet och jakten.
 11. Antagna av Nordisk Jägersamvirke 1987.