Välkommen till Bollnäs Västra
Viltvårdsområde

Arrendator

_______________________________

 

För att kunna jaga på områdets marker krävs att arrendatorer har minst 80 ha mark inom området.

Det är möjligt att arrendera endast småvilt eller älg, alternativt både och.