Välkommen till Bollnäs Västra
Viltvårdsområde

Markägare

_______________________________

 

Krav på markareal för markägare är minst 1,5 ha, och där marken har jaktlig betydelse. Den ska vara tillgänglig för samtliga jägare, dvs den får inte vara inhängnad på något sätt. Marken ska vara inom området.

Markägare som har mer än 80 ha kan arrendera ut dom första 80 ha som en jakträtt, och använder överskjutande del som en jakträtt åt sig själv. Motsvarande om arealen överstiger 160 ha, räcker den till 2  externa och till en egen jakträtt.